Spółdzielnia Mieszkaniowa „Doły-Marysińska” w Łodzi

zatrudni pracownika na stanowisko:

GOSPODARZA DOMÓW

Oferty wraz z dokumentacją potwierdzającą przebieg pracy zawodowej, należy składać

w sekretariacie Spółdzielni, Łódź, ul. Nowopolska 12/14, pokój nr 1, w godzinach 11- 14 nr tel. 42 656 22 93

 


Spółdzielnia Mieszkaniowa “Doły – Marysińska” w Łodzi

zawiadamia

o zmianie wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa “Doły – Marysińska” w Łodzi działając na podstawie Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. 2018. 845 t.j.), zawiadamia o zmianie wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnym przyjętej Uchwałą nr XV/643/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 16 października 2019 r. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny w wysokości      24,00 zł/osobę/m-c. Nierespektowanie obowiązku segregacji odpadów skutkować będzie zbiorową odpowiedzialnością i nałożeniem kary w postaci dwukrotności stawki opłaty, czyli 48,00 zł/osobę/m-c.

W związku z powyższym prosimy o aktualizację od dnia 01 grudnia 2019 r. opłaty za odpady komunalne. 


Spółdzielnia Mieszkaniowa „Doły-Marysińska” w Łodzi

wynajmie na działalność gospodarczą:

            

  • lokal użytkowy o powierzchni 221,80 m2   (w siedzibie Spółdzielni, ul. Nowopolska 12/14) usytuowany na I piętrze wolnostojącego budynku, po fitness klub, z przeznaczeniem na działalność gospodarczą: dotychczasową, dydaktyczno – szkoleniową, biurową, ośrodek rehabilitacji, bądź inną, obiekt chroniony. Cena za wynajem         10,50 zł  za 1 m2 powierzchni.

 
Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Spółdzielni przy ul. Nowopolskiej 12/14 w Łodzi (pok. nr 12) lub dzwoniąc pod nr tel. 42 656-22-93 (wew. 143).


Spółdzielnia Mieszkaniowa “Doły-Marysińska” w Łodzi

informuje, że

dyżury członków Rady Nadzorczej Spółdzielni odbywają się w drugi wtorek każdego miesiąca w siedzibie Spółdzielni przy ul. Nowopolskiej 12/14 w Łodzi w godz. 1700 – 1730.

Osoby zainteresowane spotkaniem z członkiem Rady Nadzorczej proszone są o wcześniejszy kontakt telefoniczny (najpóźniej do piątku w tygodniu poprzedzającym termin dyżuru) pod nr tel.: (42) 656-22-93

 


Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej “Doły – Marysińska” w Łodzi

informuje, iż z dniem 1 stycznia 2019 roku ulega likwidacji kasa Spółdzielni

Wobec powyższego wszelkie wpłaty należy dokonywać na następujące rachunki bankowe Spółdzielni:

  • wpłaty z tytułu opłat czynszowych – Osiedle Doły  

                    05 1020 3378 0000 1302 0085 6880 

  • wpłaty z tytułu opłat czynszowych – Osiedle Marysińska

                   30 1020 3378 0000 1902 0106 7693

  • pozostałe wpłaty (za zaświadczenia, kopie dokumentów, kaucje itp.)

                 16 1020 3378 0000 1902 0010 8712


PGE Obrót S.A. – informacja